Alle berichten door op admin

Jaarverslag 2023 HartslagNu

De stichting HartslagNu heeft voor onze gemeente een jaarverslag gemaakt. Onderstaande kaart, uit dit verslag, presenteert de actuele dekking en spreiding van AED’s in de gehele gemeente.

 • Het blauwe gebied geeft de gemeentegrenzen weer.
  De groene cirkels zijn de 24/7 actieve AED’s.
 • De oranje cirkels zijn de actieve, maar niet 24/7 AED’s.
 • De zwarte cirkel is een niet openbaar beschikbare AED’s.
 • De rode stippen laten de reanimatie-locaties zien in de periode van het rapport (2023).

Lees hier het hele verslag.

Jaarverslag 2023 van het stichtingsbestuur

De belangrijkste successen in 2023 worden gemarkeerd door de donaties van OPI en de RABO-bank, naast de subsidies van ons gemeentebestuur. Zo was het mogelijk een kleine € 16.000,– aan fondsen (deels toezeggingen voor besteding aan nieuwe AED’s) en subsidies, te incasseren. Hiervan is (wordt) ruim € 5.500,– aangewend om nieuwe AED-initiatieven te ondersteunen en de andere ruim € 10.000,- wordt besteed aan, en gereserveerd voor, onderhoud en vervanging van AED’s en onderdelen daarvan (zoals electroden, batterijen, en dergelijke). De komende jaren moeten er veel AED’s worden vervangen op leeftijd (ouder dan 10 jaar).

Mede door verder te kunnen acteren als een zelfstandige organisatie hebben we flink aan de weg kunnen timmeren. Naast lezingen bij serviceclubs en bijeenkomsten van plaatselijk belangen zijn er meerdere publicaties geweest in kranten en sociale media.

Aan het einde van 2023 beschikken we in Ooststellingwerf inmiddels over 104 inzetbare AED’s en 514 Burgerhulpverleners.

Als stichtingsbestuur zijn we het afgelopen jaar vol goede moed begonnen met een plan voor fondsenwerving en het ondersteunen van plaatselijke wervingsactiviteiten voor nieuwe vrijwilligers. De komende jaren zien we dit ook als belangrijkste opdracht. Hiervoor zijn onder andere gesprekken gaande met de plaatselijke bewoners clubs (zoals Plaatselijk Belang).

Lees hier het hele verslag.

Binnen 6 minuten starten met een reanimatie.

In heel Nederland en dus ook in de gemeente Ooststellingwerf,  kan  binnen 6 minuten worden gestart met reanimatie bij een hartstilstand.

Dit is ook voor onze gemeente een mijlpaal. In de periode september 2022 – september 2023 waren er in onze gemeente 23 alarmeringen.

Bij alle 23 alarmeringen is er tenminste 1 burgerhulpverlener gevonden en ook is in alle gevallen een AED meegenomen.

​Momenteel zijn er in Nederland  245.000 mensen aangemeld als burgerhulpverlener bij HartslagNu; in onze gemeente zijn dat er 508.

De eerste 6 minuten zijn cruciaal voor de grootste overlevingskans. Dit noemen we ook wel de 6-minutenzone. Daarin bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij een hartstilstand: ze starten met reanimeren en zetten een AED in.

Een algemene stelregel is dat er per AED 10 burgerhulpverleners geregistreerd zouden moeten zijn.

Binnen de gemeente Ooststellingwerf zijn momenteel 105 AED’s aanwezig, waarvan er 99 dag en nacht beschikbaar zijn. 105 AED’s betekent dus 1050 burgerhulpverleners. Zoals vermeld zijn er 508 burgerhulpverleners, dus willen we een nog betere hulpverlening organiseren en slachtoffers een nog betere kans op overleven geven, moeten er nog circa 500 burgerhulpverleners bij. Dat is in onze plattelands gemeente met verspreide bebouwing eigenlijk wel een must.

Nog enige cijfers.

Naast de burgerhulpverleners die in onze gemeente wonen, komen er overdag en deels ’s nachts ook 119 uit een andere gemeente. Deze burgerhulpverleners werken in Ooststellingwerf en willen zich ook inzetten voor de hulpverlening binnen onze gemeente.

De stichting Hartveilig Ooststellingwerf vindt dit een goede gang van zaken.

Corona heeft geen goede bijdrage aan de hulpverlening gegeven. Een tweetal jaren konden er geen herhalingscursussen worden gegeven en toen dat wel weer kon, bleken 185 burgerhulpverleners geen geldig certificaat meer te hebben. Deze zijn zowel door HartslagNU als door onze stichting meerdere keren hierop geattendeerd, maar uiteindelijk leverde dit geen goed resultaat op en zijn er 107 burgerhulpverleners uit de registratie van HartslagNU verwijderd.

Het stichtingsbestuur vindt dit erg jammer, maar respecteert natuurlijk ieders mening en besluit.

Uit een door HartslagNu opgestelde rapportage blijkt dat ruim 41 % van de burgerhulpverleners zich goed voorbereid voelde op een reanimatie; ruim 32% zich goed voorbereid en ruim 22% voldoende voorbereid voelde. Helaas vond ruim 3% zich matig voorbereid. Docenten van opleiding en herhalingen kunnen hier mogelijk nog meer aandacht aan besteden.

Na een reanimatie bleek deze gelukkig bij ruim de helft van de burgerhulpverleners weinig impact gehad te hebben, bij ruim 6% had de reanimatie veel impact en bij ruim 22% was de impact er wel, maar dragelijk. Bij ruim 19% ondervonden de burgerhulpverleners geen impact.

Artikel

Overlevingskans hartstilstand thuis 50% hoger dankzij inzet burgerhulpverleners

Burgerhulpverlening

23 december 2021

Dankzij de inzet van burgerhulpverleners overleven meer mensen thuis een hartstilstand. Dit toonden wetenschappers van Amsterdam UMC voor het eerst aan in een langdurig onderzoek in Noord-Holland Noord. Doordat de meldkamers ook burgerhulpverleners opriepen, steeg de overlevingskans bij een hartstilstand thuis van 26% naar 39%.

De resultaten van dit ARREST-onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift European Heart Journal. De Hartstichting heeft het onderzoek gesteund.

Inzet burgerhulpverleners zeer waardevol

Naast de toegenomen overlevingskans laten de onderzoeksresultaten ook zien dat de inzet van burgerhulpverleners ervoor zorgt dat slachtoffers van een hartstilstand thuis sneller hulp krijgen.

Mooie resultaten

 • De tijd tussen de melding bij de meldkamer en de eerste schok om het hartritme te herstellen daalde van 11,7 minuten naar 9,3 minuten.
 • Het aantal mensen dat nog niet gereanimeerd was voordat de ambulance aankwam daalde van 22% naar 9%.
 • Bij 16% van de patiënten dienden burgerhulpverleners met een AED de eerste schok toe om het hartritme te herstellen.

Onderzoek in 2 periodes

De onderzoekers registreerden de gegevens over hartstilstanden die thuis plaatsvonden in Noord-Holland Noord. Dit deden ze van 2008 tot en met 2015.

In de eerste onderzoeksperiode riepen de meldkamers nog geen burgerhulpverleners op. Hierdoor konden de onderzoekers de invloed van burgerhulpverleners op de overleving van een hartstilstand onderzoeken. In de tweede periode gebeurde dat wel. Ook hingen er in die periode voldoende AED’s in de publieke ruimte die burgerhulpverleners naar het slachtoffer konden brengen.

Welke oproep kregen burgerhulpverleners?

Burgerhulpverleners kunnen een oproep krijgen op hun mobiel om direct naar het slachtoffer te gaan of om eerst een AED te halen. In de onderzoeksperiode kreeg:

 • 1 op de 3 een melding om direct naar het slachtoffer te gaan en te beginnen met reanimeren.
 • 2 op de 3 een melding om eerst een AED te halen.

Overleving hartstilstand thuis verbeterd

In Nederland krijgen jaarlijks 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Bij de meeste mensen gebeurt dit thuis. De overlevingskansen zijn daar slechter dan bij een hartstilstand in het openbaar. Toch bleek burgerhulpverlening met een AED ook thuis levensreddend.

Bewijs dat inzet burgerhulpverleners werkt

“Dit is het eerste onderzoek dat bewijst dat de inzet van burgerhulpverleners bij een hartstilstand thuis daadwerkelijk meer levens redt. Dit is een enorme opsteker voor alle mensen die zich hier al jaren voor inzetten.”

Bron: HartslagNU.nl

Mijlpaal: in heel Nederland kan binnen 6 minuten worden gestart met reanimeren

In heel Nederland kan nu binnen 6 minuten worden gestart met reanimatie bij een hartstilstand. Een enorme mijlpaal waar duizenden levens per jaar mee worden gered. In 4 jaar is het aantal burgerhulpverleners in ons land met bijna 50% gegroeid. Ook het aantal AED’s nam de afgelopen jaren hard toe. Op 6 december vieren we deze mijlpaal in het bijzijn van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

Waarom een mijlpaal?

 • Nederland is het eerste land ter wereld met een landelijk reanimatienetwerk burgerhulpverleners.
 • Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut sneller ter plaatste dan een ambulance.
 • Afgelopen 4 jaar was er een forse stijging van het aantal burgerhulpverleners.
 • Ook het aantal AED’s is enorm gestegen.

245.000 burgerhulpverleners

​Op dit moment zijn er maar liefst 245.000 mensen in Nederland aangemeld als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Dit waren er 4 jaar geleden 170.000. Met die enorme groei kan nu bij elke alarmering een burgerhulpverlener worden opgeroepen, die binnen 6 minuten kan starten met reanimeren.

De eerste 6 minuten zijn cruciaal voor de grootste overlevingskans. Dit noemen we ook wel de 6-minutenzone. Daarin bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij een hartstilstand: ze bellen 112, starten met reanimeren en zetten een AED in.

Uniek netwerk van vrijwilligers

Ons land is het eerste land ter wereld dat een fijnmazig en landelijk reanimatienetwerk van burgerhulpverleners kent. Dit netwerk van vrijwilligers is constant in beweging en nieuwe aanmeldingen blijven nodig om zoveel mogelijk levens te kunnen redden. Bijzonder is dat het systeem volledig draait op de enorme inzet van vrijwilligers die helpen om levens te redden in hun buurt.


Mooi nieuws uit onderzoek

Onlangs gepubliceerd onderzoek door onderzoekers van het Amsterdam UMC toont aan dat dankzij de inzet van burgerhulpverleners meer mensen thuis een hartstilstand overleven. Dit is aangetoond in een langdurig onderzoek in Noord-Holland Noord (ARREST-onderzoek). In deze regio steeg de overlevingskans bij een hartstilstand thuis van 26% naar 39% doordat de meldkamers ook burgerhulpverleners opriepen.

> Lees meer over dit onderzoek op de website van de Hartstichting


Aantal AED’s fors gestegen

Ook in het aantal AED’s is een forse groei te zien. Momenteel hangen er door Nederland bijna 24.000 AED’s. Dit waren er 4 jaar geleden 12.000.

Nog meer AED’s nodig op enkele plekken

De Hartstichting en HartslagNu werken aan verdere verdichting van het AED netwerk. Er zijn nog enkele plekken waar momenteel nog minder AED’s voor handen zijn. Voor de Hartstichting en HartslagNu zijn deze kwetsbare locaties de komende periode een extra prioriteit.

> Check het zelf: mist jouw buurt nog een AED?

Oproepsysteem steeds beter

Hartstichting en HartslagNu blijven werken aan verbetering van het reanimatie oproepsysteem en het netwerk van burgerhulpverleners en AED’s.

Aart Bosmans, bestuurder HartslagNu: “Wij zijn continu bezig het oproepsysteem te optimaliseren. Zo hebben we de tijd tussen de 112-melding en de HartslagNu-oproep verkort van 1.36 minuten naar slechts 51 seconden. Dit betekent dat burgerhulpverleners steeds sneller ter plaatse kunnen zijn. Dit vergroot de kans dat er binnen 6 minuten kan worden gestart met reanimeren. Ook kijken we steeds naar de meest optimale alarmeringsstraal. Vorig jaar hebben we daar al belangrijke stappen in gezet, waarmee we de kans vergroten dat overal in Nederland voldoende burgerhulpverleners en AED’s worden gealarmeerd.”

Sneller bij oproep

De tijd tussen de 112-melding en de HartslagNu-oproep is nu slechts 51 seconden. Dit was in 2019 1.36 minuten. Dit betekent dat burgerhulpverleners steeds sneller ter plaatse kunnen zijn.

Overlevingskans flink gestegen

Jaarlijks worden zo’n 17.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Door de jaren heen zijn de kansen op overleving enorm verbeterd. In de jaren ’90 van de vorige eeuw was de overlevingskans nog 9%, terwijl dit percentage inmiddels is gestegen tot bijna 25%.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: “Wij zijn erg blij met de groei van het aantal burgerhulpverleners en AED’s. Het is uniek dat ons reanimatienetwerk helemaal uit vrijwilligers bestaat. Daar zijn we ontzettend trots op. Dankzij hen kunnen we vele levens per jaar redden. Het is nu vooral zaak om dat aantal vrijwilligers op peil te houden. Dat geldt ook voor het aantal AED’s in ons land. Op die manier werkt de 6-minutenzone optimaal. We zijn vereerd en trots dat Z.M. de Koning deze mijlpaal met ons komt vieren en iedereen die een bijdrage levert aan dit systeem samen met ons zal bedanken. ”

Burgerhulpverleners, AED-beheerders en samenwerkingspartners bedankt!

Bron: HartslagNU.nl