Het stichtingsbestuur heeft van twee sponsoren een mooi bedrag ontvangen waarmee het mogelijk is weer 5 aed’s aan te schaffen. Dit wordt gedaan in nauw overleg met de plaatselijke belangen.

We hebben € 5000,00 ontvangen uit het Cooperatiefonds van de Rabobank Heerenveen/ZuidOost Friesland en € 750,00 van de Oosterwolde Plastic Industrie.

Het bestuur is hier zeer dankbaar voor.