Categorie op Uncategorized

Jaarverslag 2023 HartslagNu

De stichting HartslagNu heeft voor onze gemeente een jaarverslag gemaakt. Onderstaande kaart, uit dit verslag, presenteert de actuele dekking en spreiding van AED’s in de gehele gemeente.

  • Het blauwe gebied geeft de gemeentegrenzen weer.
    De groene cirkels zijn de 24/7 actieve AED’s.
  • De oranje cirkels zijn de actieve, maar niet 24/7 AED’s.
  • De zwarte cirkel is een niet openbaar beschikbare AED’s.
  • De rode stippen laten de reanimatie-locaties zien in de periode van het rapport (2023).

Lees hier het hele verslag.

Jaarverslag 2023 van het stichtingsbestuur

De belangrijkste successen in 2023 worden gemarkeerd door de donaties van OPI en de RABO-bank, naast de subsidies van ons gemeentebestuur. Zo was het mogelijk een kleine € 16.000,– aan fondsen (deels toezeggingen voor besteding aan nieuwe AED’s) en subsidies, te incasseren. Hiervan is (wordt) ruim € 5.500,– aangewend om nieuwe AED-initiatieven te ondersteunen en de andere ruim € 10.000,- wordt besteed aan, en gereserveerd voor, onderhoud en vervanging van AED’s en onderdelen daarvan (zoals electroden, batterijen, en dergelijke). De komende jaren moeten er veel AED’s worden vervangen op leeftijd (ouder dan 10 jaar).

Mede door verder te kunnen acteren als een zelfstandige organisatie hebben we flink aan de weg kunnen timmeren. Naast lezingen bij serviceclubs en bijeenkomsten van plaatselijk belangen zijn er meerdere publicaties geweest in kranten en sociale media.

Aan het einde van 2023 beschikken we in Ooststellingwerf inmiddels over 104 inzetbare AED’s en 514 Burgerhulpverleners.

Als stichtingsbestuur zijn we het afgelopen jaar vol goede moed begonnen met een plan voor fondsenwerving en het ondersteunen van plaatselijke wervingsactiviteiten voor nieuwe vrijwilligers. De komende jaren zien we dit ook als belangrijkste opdracht. Hiervoor zijn onder andere gesprekken gaande met de plaatselijke bewoners clubs (zoals Plaatselijk Belang).

Lees hier het hele verslag.

Binnen 6 minuten starten met een reanimatie.

In heel Nederland en dus ook in de gemeente Ooststellingwerf,  kan  binnen 6 minuten worden gestart met reanimatie bij een hartstilstand.

Dit is ook voor onze gemeente een mijlpaal. In de periode september 2022 – september 2023 waren er in onze gemeente 23 alarmeringen.

Bij alle 23 alarmeringen is er tenminste 1 burgerhulpverlener gevonden en ook is in alle gevallen een AED meegenomen.

​Momenteel zijn er in Nederland  245.000 mensen aangemeld als burgerhulpverlener bij HartslagNu; in onze gemeente zijn dat er 508.

De eerste 6 minuten zijn cruciaal voor de grootste overlevingskans. Dit noemen we ook wel de 6-minutenzone. Daarin bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij een hartstilstand: ze starten met reanimeren en zetten een AED in.

Een algemene stelregel is dat er per AED 10 burgerhulpverleners geregistreerd zouden moeten zijn.

Binnen de gemeente Ooststellingwerf zijn momenteel 105 AED’s aanwezig, waarvan er 99 dag en nacht beschikbaar zijn. 105 AED’s betekent dus 1050 burgerhulpverleners. Zoals vermeld zijn er 508 burgerhulpverleners, dus willen we een nog betere hulpverlening organiseren en slachtoffers een nog betere kans op overleven geven, moeten er nog circa 500 burgerhulpverleners bij. Dat is in onze plattelands gemeente met verspreide bebouwing eigenlijk wel een must.

Nog enige cijfers.

Naast de burgerhulpverleners die in onze gemeente wonen, komen er overdag en deels ’s nachts ook 119 uit een andere gemeente. Deze burgerhulpverleners werken in Ooststellingwerf en willen zich ook inzetten voor de hulpverlening binnen onze gemeente.

De stichting Hartveilig Ooststellingwerf vindt dit een goede gang van zaken.

Corona heeft geen goede bijdrage aan de hulpverlening gegeven. Een tweetal jaren konden er geen herhalingscursussen worden gegeven en toen dat wel weer kon, bleken 185 burgerhulpverleners geen geldig certificaat meer te hebben. Deze zijn zowel door HartslagNU als door onze stichting meerdere keren hierop geattendeerd, maar uiteindelijk leverde dit geen goed resultaat op en zijn er 107 burgerhulpverleners uit de registratie van HartslagNU verwijderd.

Het stichtingsbestuur vindt dit erg jammer, maar respecteert natuurlijk ieders mening en besluit.

Uit een door HartslagNu opgestelde rapportage blijkt dat ruim 41 % van de burgerhulpverleners zich goed voorbereid voelde op een reanimatie; ruim 32% zich goed voorbereid en ruim 22% voldoende voorbereid voelde. Helaas vond ruim 3% zich matig voorbereid. Docenten van opleiding en herhalingen kunnen hier mogelijk nog meer aandacht aan besteden.

Na een reanimatie bleek deze gelukkig bij ruim de helft van de burgerhulpverleners weinig impact gehad te hebben, bij ruim 6% had de reanimatie veel impact en bij ruim 22% was de impact er wel, maar dragelijk. Bij ruim 19% ondervonden de burgerhulpverleners geen impact.

Artikel