Help de omgeving!

Word burgerhulpverlener en volg een reanimatiecursus Meer informatie of aanmelden voor de cursus? Neem contact met ons op. Samen maken we de omgeving hartveilig!

Statistieken

Hieronder enkele actuele statistieken van de gemeente Ooststellingwerf

Burgerhulpverlening

Wij hebben momenteel 518 burgerhulpverleners in onze gemeente. Dat is 2,03% van de bevolking. Voor een fijnmazig netwerk van burgerhulpverleners moet dit percentage nog flink verhoogd worden.

AED

Wij hebben totaal 85 aangemelde AED's waarvan 78 24/7 beschikbaar zijn.

Ambulance

Door de burgerhulpverleners wordt er al 90 seconden voor aankomst van de ambulance gereanimeerd wat de overlevingkansen aanzienelijk vergroot.

Laatste nieuws

Hieronder recente berichten over hartveilig van Nederland.

Jaarverslag 2023 HartslagNu

De stichting HartslagNu heeft voor onze gemeente een jaarverslag gemaakt. Onderstaande kaart, uit dit verslag, presenteert de actuele dekking en spreiding van AED’s in de gehele gemeente.

  • Het blauwe gebied geeft de gemeentegrenzen weer.
    De groene cirkels zijn de 24/7 actieve AED’s.
  • De oranje cirkels zijn de actieve, maar niet 24/7 AED’s.
  • De zwarte cirkel is een niet openbaar beschikbare AED’s.
  • De rode stippen laten de reanimatie-locaties zien in de periode van het rapport (2023).

Lees hier het hele verslag.

Jaarverslag 2023 van het stichtingsbestuur

De belangrijkste successen in 2023 worden gemarkeerd door de donaties van OPI en de RABO-bank, naast de subsidies van ons gemeentebestuur. Zo was het mogelijk een kleine € 16.000,– aan fondsen (deels toezeggingen voor besteding aan nieuwe AED’s) en subsidies, te incasseren. Hiervan is (wordt) ruim € 5.500,– aangewend om nieuwe AED-initiatieven te ondersteunen en de andere ruim € 10.000,- wordt besteed aan, en gereserveerd voor, onderhoud en vervanging van AED’s en onderdelen daarvan (zoals electroden, batterijen, en dergelijke). De komende jaren moeten er veel AED’s worden vervangen op leeftijd (ouder dan 10 jaar).

Mede door verder te kunnen acteren als een zelfstandige organisatie hebben we flink aan de weg kunnen timmeren. Naast lezingen bij serviceclubs en bijeenkomsten van plaatselijk belangen zijn er meerdere publicaties geweest in kranten en sociale media.

Aan het einde van 2023 beschikken we in Ooststellingwerf inmiddels over 104 inzetbare AED’s en 514 Burgerhulpverleners.

Als stichtingsbestuur zijn we het afgelopen jaar vol goede moed begonnen met een plan voor fondsenwerving en het ondersteunen van plaatselijke wervingsactiviteiten voor nieuwe vrijwilligers. De komende jaren zien we dit ook als belangrijkste opdracht. Hiervoor zijn onder andere gesprekken gaande met de plaatselijke bewoners clubs (zoals Plaatselijk Belang).

Lees hier het hele verslag.