Help de omgeving!

Word burgerhulpverlener en volg een reanimatiecursus Meer informatie of aanmelden voor de cursus? Neem contact met ons op. Samen maken we de omgeving hartveilig!

Statistieken

Hieronder enkele actuele statistieken van de gemeente Ooststellingwerf

Burgerhulpverlening

Wij hebben momenteel 518 burgerhulpverleners in onze gemeente. Dat is 2,03% van de bevolking. Voor een fijnmazig netwerk van burgerhulpverleners moet dit percentage nog flink verhoogd worden.

AED

Wij hebben totaal 85 aangemelde AED's waarvan 78 24/7 beschikbaar zijn.

Ambulance

Door de burgerhulpverleners wordt er al 90 seconden voor aankomst van de ambulance gereanimeerd wat de overlevingkansen aanzienelijk vergroot.

Laatste nieuws

Hieronder recente berichten over hartveilig van Nederland.

Binnen 6 minuten starten met een reanimatie.

In heel Nederland en dus ook in de gemeente Ooststellingwerf,  kan  binnen 6 minuten worden gestart met reanimatie bij een hartstilstand.

Dit is ook voor onze gemeente een mijlpaal. In de periode september 2022 – september 2023 waren er in onze gemeente 23 alarmeringen.

Bij alle 23 alarmeringen is er tenminste 1 burgerhulpverlener gevonden en ook is in alle gevallen een AED meegenomen.

​Momenteel zijn er in Nederland  245.000 mensen aangemeld als burgerhulpverlener bij HartslagNu; in onze gemeente zijn dat er 508.

De eerste 6 minuten zijn cruciaal voor de grootste overlevingskans. Dit noemen we ook wel de 6-minutenzone. Daarin bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij een hartstilstand: ze starten met reanimeren en zetten een AED in.

Een algemene stelregel is dat er per AED 10 burgerhulpverleners geregistreerd zouden moeten zijn.

Binnen de gemeente Ooststellingwerf zijn momenteel 105 AED’s aanwezig, waarvan er 99 dag en nacht beschikbaar zijn. 105 AED’s betekent dus 1050 burgerhulpverleners. Zoals vermeld zijn er 508 burgerhulpverleners, dus willen we een nog betere hulpverlening organiseren en slachtoffers een nog betere kans op overleven geven, moeten er nog circa 500 burgerhulpverleners bij. Dat is in onze plattelands gemeente met verspreide bebouwing eigenlijk wel een must.

Nog enige cijfers.

Naast de burgerhulpverleners die in onze gemeente wonen, komen er overdag en deels ’s nachts ook 119 uit een andere gemeente. Deze burgerhulpverleners werken in Ooststellingwerf en willen zich ook inzetten voor de hulpverlening binnen onze gemeente.

De stichting Hartveilig Ooststellingwerf vindt dit een goede gang van zaken.

Corona heeft geen goede bijdrage aan de hulpverlening gegeven. Een tweetal jaren konden er geen herhalingscursussen worden gegeven en toen dat wel weer kon, bleken 185 burgerhulpverleners geen geldig certificaat meer te hebben. Deze zijn zowel door HartslagNU als door onze stichting meerdere keren hierop geattendeerd, maar uiteindelijk leverde dit geen goed resultaat op en zijn er 107 burgerhulpverleners uit de registratie van HartslagNU verwijderd.

Het stichtingsbestuur vindt dit erg jammer, maar respecteert natuurlijk ieders mening en besluit.

Uit een door HartslagNu opgestelde rapportage blijkt dat ruim 41 % van de burgerhulpverleners zich goed voorbereid voelde op een reanimatie; ruim 32% zich goed voorbereid en ruim 22% voldoende voorbereid voelde. Helaas vond ruim 3% zich matig voorbereid. Docenten van opleiding en herhalingen kunnen hier mogelijk nog meer aandacht aan besteden.

Na een reanimatie bleek deze gelukkig bij ruim de helft van de burgerhulpverleners weinig impact gehad te hebben, bij ruim 6% had de reanimatie veel impact en bij ruim 22% was de impact er wel, maar dragelijk. Bij ruim 19% ondervonden de burgerhulpverleners geen impact.

Artikel

Overlevingskans hartstilstand thuis 50% hoger dankzij inzet burgerhulpverleners

Burgerhulpverlening

23 december 2021

Dankzij de inzet van burgerhulpverleners overleven meer mensen thuis een hartstilstand. Dit toonden wetenschappers van Amsterdam UMC voor het eerst aan in een langdurig onderzoek in Noord-Holland Noord. Doordat de meldkamers ook burgerhulpverleners opriepen, steeg de overlevingskans bij een hartstilstand thuis van 26% naar 39%.

De resultaten van dit ARREST-onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift European Heart Journal. De Hartstichting heeft het onderzoek gesteund.

Inzet burgerhulpverleners zeer waardevol

Naast de toegenomen overlevingskans laten de onderzoeksresultaten ook zien dat de inzet van burgerhulpverleners ervoor zorgt dat slachtoffers van een hartstilstand thuis sneller hulp krijgen.

Mooie resultaten

  • De tijd tussen de melding bij de meldkamer en de eerste schok om het hartritme te herstellen daalde van 11,7 minuten naar 9,3 minuten.
  • Het aantal mensen dat nog niet gereanimeerd was voordat de ambulance aankwam daalde van 22% naar 9%.
  • Bij 16% van de patiënten dienden burgerhulpverleners met een AED de eerste schok toe om het hartritme te herstellen.

Onderzoek in 2 periodes

De onderzoekers registreerden de gegevens over hartstilstanden die thuis plaatsvonden in Noord-Holland Noord. Dit deden ze van 2008 tot en met 2015.

In de eerste onderzoeksperiode riepen de meldkamers nog geen burgerhulpverleners op. Hierdoor konden de onderzoekers de invloed van burgerhulpverleners op de overleving van een hartstilstand onderzoeken. In de tweede periode gebeurde dat wel. Ook hingen er in die periode voldoende AED’s in de publieke ruimte die burgerhulpverleners naar het slachtoffer konden brengen.

Welke oproep kregen burgerhulpverleners?

Burgerhulpverleners kunnen een oproep krijgen op hun mobiel om direct naar het slachtoffer te gaan of om eerst een AED te halen. In de onderzoeksperiode kreeg:

  • 1 op de 3 een melding om direct naar het slachtoffer te gaan en te beginnen met reanimeren.
  • 2 op de 3 een melding om eerst een AED te halen.

Overleving hartstilstand thuis verbeterd

In Nederland krijgen jaarlijks 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Bij de meeste mensen gebeurt dit thuis. De overlevingskansen zijn daar slechter dan bij een hartstilstand in het openbaar. Toch bleek burgerhulpverlening met een AED ook thuis levensreddend.

Bewijs dat inzet burgerhulpverleners werkt

“Dit is het eerste onderzoek dat bewijst dat de inzet van burgerhulpverleners bij een hartstilstand thuis daadwerkelijk meer levens redt. Dit is een enorme opsteker voor alle mensen die zich hier al jaren voor inzetten.”

Bron: HartslagNU.nl